DSpace at Saint Louis University >
Different School Researches >
School of Teacher Education >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/388

Title: Simbahan ng mga Maralita: Ang Kamalayan ng Ilang Piling Layko at Ang Pahayag ng PCP II
Authors: Udarbe, Gina Salting
Issue Date: Apr-2009
Abstract: Pahalaw na Pagbubuod Ang pag-aaral na ito ay tumutok sa pagkakakilanlan ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas na mahigit labingwalong taon na Niyang isinusulong. Inalam nito kung ang pagkakakilanlang ito ay nasa kamalayan ng ilang piling layko mula sa ibat ibang antas ng buhay at gulang sa pamamagitan ng pakikipanayam sa kanila. Inalam rin nito ang mga pinagkunang tala ng Ikalawang Konseho Plenaryo ng Pilipinas (PCP II) na siyang naghayag na ang Simbahan sa Pilipinas ay Simbahan ng mga Maralita sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga aklatan at internet. Kayat kung ating pagkakakilanlang ito ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas ang nais ng Simbahan na ipasabuhay sa atin, dapat alam natin kung ano ito sa ating pansariling pagkakaunawa at sa pagkakaunawa ng Simbahan. Pinaghambing ang ipinahahayag ng dalawa at dito’y nagbigay ng konklusyon at rekomendasyon ang mananaliksik. Napag-alaman na bagamat apat sa walong kinapanayam ay sa pakikipanayam pa lamang narinig ang pariralang Simbahan ng inga Maralita ay iisa sila sa pagpapahayag na ang pagiging Simbahan ng rnga Maralita ay pagiging Simbahan ng lahat ng mga taong pantay-pantay, pare parehong ginawa ng Diyos. Ito ay nakabatay sa paniniwalang ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa dignidad ayon sa pagkakalikha sa atin ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Bagamat ito ay para sa lahat, magkamahirap, magkamayaman, lahat ay nagsabi na ito ay handang dumamay at laging bukas sa mga mahihirap, ang mga tila walang halaga at walang silbing kasapi ay dapat bigyan ng pinakamahalagang pansin at pag-aaruga sa lahat. Nagpapatunay na bagamat galing sa magkalayong antas ng pamumuhay ay parehong may “piling pagtatangi sa mga dukha” o pagmamalasakit sa kanila. Hindi maikakaila na napakayaman ng Simbahan sa mga turo at aral tungkol sa pagmamahal sa mga dukha mula pa sa Lumang Tipan, Bagong Tipan, mga Liham ng mga Apostoles, aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, mga Unang Ama at sa bawat bahagi ng kasaysayan hanggang sa kasalukuyan at nakaugat mismo. Yamang ang mga Pilipinong Katoliko ang bumubuo sa higit na nakararami sa ating bayan, nasa atin ang pangunahing pananagutan upang maitatag ang isang makatarungang lipunang Pilipino. Taliwas sa karaniwang palagay na “marumi” ang pulitika at ang pampublikong buhay ay dapat iwasan, ay hinihikayat ang mananampalatayang layko na aktibong makilahok at mamuno sa pagpapanibago ng pulitika alinsunod sa mga pagpapahalaga ng Mabuting Balita ni Hesus. Ang panlipunang doktrina ng Simbahan ay tinatakan ng “piling pagtatangi sa mga dukha,” Ang pagpiling ito alinsunod sa pagsunod kay Kristo ay “nangangailangan ng mabilis na pagtugon sa ating bayan kung saan ang malaking bahagi ng ating mga mamamayan ay nakalublob sa kahabag-habag na karalitaan at pagdurusa, habang iginagawad naman sa mga mayayaman at makapangyarihan ang napakalaking panlipunang pribilehiyo at paggalang. Ang “Simbahan ng mga Maralita” ay nakikipagkaisa sa mga dukha. Ito ay dapat makipagtulungan sa mga dukha mismo at sa iba pa upang maiangat ang mga dukha sa kanilang kahirapan. Ang mga kura at kasapi ng Simbahan’ ay buong katapangang magtatanggol sa mga karapatan ng mga dukha at inaapi, kahit na ang pagsasakatuparan nito ay mangahulugan ng paglayo ng damdamin at pag-uusig ng mga masalapi at makapangyarihan. Kapag ang Simbahan sa Pilipinas ay naging tunay na Simbahan ng mga Maralita, mapapalagay ang loob ng mga dukha sa kanya at masigasig na makikibahagi kapantay ng iba, sa buhay at misyon nito. Ang Simbahan ay magiging isang tunay na tanda at instrumento ng pagkakaisa ng buong sambayanang Filipino. Dito’y mararamdaman ang pagiging tanging Kristianong bansa natin sa Asya.
Description: Thesis (M.A.: Education). -- Saint Louis University, Baguio City, 2009.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/388
Appears in Collections:School of Teacher Education

Files in This Item:

File Description SizeFormat
23.05 kBUnknownView/Open
Gina Salting Udarbe.pdf23.07 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2008  The DSpace Foundation - Feedback